Правна информация

1. Интернет страницата: www.sabevandpartners.com („Интернет страницата“) е създадена по поръчка на Адвокатско дружество „Събев и съдружници“, с основен адрес: България, гр. София 1504, ул. „Оборище“ № 5, ет. 3, електронна поща: office@sabevandpartners.com, тел./факс: 00359 2 980 0412, вписано в Регистър БУЛСТАТ с ЕИК 121578791, ДДС № BG121578791 и регистрационен номер 3400000410 в Регистъра на адвокатските съдружия, воден от Софийския адвокатски съвет: („Адвокатското дружество“). Всички препратки към Адвокатското дружество в Интернет страницата се отнасят и до неговия офис с адрес: България, гр. Варна 9000, бул. „Сливница“ № 2, Фестивален и конгресен център, ет. 2, офис 210.
 
2. Адвокатското дружество е учредено през 1998 г. като съдружие между адвокати за осъществяване на съвместна дейност в съответствие с приложимото право на Република България. Адвокатското дружество предоставя правни услуги на български и чуждестранни клиенти, както и на държавни институции и международни организации, в областите на правото, посочени в секция „Експертни области“ на Интернет страницата.
 
3. Интернет страницата има за цел да предоставя данни относно професионалната дейност на Адвокатското дружество. Интернет страницата няма за цел да извършва реклама на дейността на Адвокатското дружество. Тя не прави по никакъв начин и с оглед на никакъв критерий сравнение с дейността на други адвокати и адвокатски дружества в Република България или извън нейната територия.
 
4. Адвокатското дружество не предоставя правни съвети чрез информацията, която публикува на Интернет страницата, и потребителите не могат да ползват тази информация за постигане на конкретни резултати при осъществяване на тяхната дейност.
 
5. Адвокатското дружество не публикува в Интернет страницата имена на свои клиенти, освен ако възлагането на ангажимента е било извършено чрез обществена поръчка или е станало публично известно по друг начин. Интернет страницата не съдържа информация, която е търговска и/или професионална тайна на Адвокатското дружество и/или на неговите клиенти.
 
6. Авторските права, търговските марки и други права на интелектуална собственост върху материалите, публикувани на Интернет страницата, принадлежат на Адвокатското дружество или на трети лица, когато това е изрично посочено.
 
7. Потребителите на Интернет страницата се задължават да не използват, включително да не възпроизвеждат и да не предоставят на трети лица или да разпространяват по какъвто и да било начин нейното съдържание или части от него, с търговска цел, без изричното писмено съгласие на Адвокатското дружество.
 
8. Интернет страницата използва бисквитки („cookies“), които са необходими за нейното функциониране и за използване на Интернет страницата според нейното предназначение, включително за показване картите в секция „Контакти“. Тези бисквитки са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство в рамките на една сесия. Без тях Вие няма да може да използвате Интернет страницата. Бисквитките няма да бъдат използвани за други цели извън тези, посочени в настоящата точка.
 
9. Адвокатското дружество има право да променя информацията на Интернет страницата винаги, когато прецени това за целесъобразно с оглед правилното и точно информиране на потребителите.
 
10. Адвокатското дружество не носи отговорност за вреди на потребителите на Интернет страницата, които не са пряка и непосредствена последица от нейното използване, както и за вреди, които потребителят е понесъл в резултат на нарушаване на условията за ползване на Интернет страницата, съдържащи се в настоящата Правна информация, или нарушаване на приложимото българско законодателство.