Публикации

Les défis législatifs sous le droit bulgare pour une protection efficace de la forme du produit et de son contenant 30/12/2017

Статията разглежда възможностите за защита на формата на продукта и неговото съдържание от правото на интелектуална и индустриална собственост.

Автор: Йоана Стратева | Източник: Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle
Legal500

Опитният екип на Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ има „задълбочено познание в областта на финансовите услуги“, воден от Георги Събев, който е предпочитан поради неговите „изключителен бизнес усет и експертиза в областта на несъстоятелността“. Клиентите включват големи международни банки и Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Източник: Legal500
IFLR 1000

Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ е гражданско дружество, създадено през 1998 г. с основна задача да предоставя дългосрочни и всеобхватни правни услуги на местни и чуждестранни корпоративни клиенти. Дружеството предлага съдействие при осъществяване на сделки и представителство в съдебни и арбитражни производства.

Източник: IFLR 1000
Domains and Domain Names 01/01/2015

Статията разглежда режима на регистрация, правната регулация и различни въпроси, свързани с домейн имена в областта от първо ниво с национален код .bg.

Автор: Асен Алексиев и Йоана Стратева
The International Arbitration Review 01/06/2015
Arbitration as a means of dispute resolution was legally adopted in Bulgaria at the end of the 19th century. In the first half of the 20th century, it was used to resolve both civil and commercial cases, and the arbitrators had the power to resolve disputes ex aequo et bono.
Автор: Асен Алексиев и Боряна Ботева
Обществени поръчки 06/06/2016

Публикувана с разрешението на Law Business Research Ltd. Тази статия е публикувана за първи път в Getting the Deal Through: Public Procurement 2016, (публикувана през май 2016 г., редактор: Сали Роу, Freshfields Bruckhaus Deringer). За повече информация моля посетете: www.gettingthedealthrough.com

Автор: Боряна Ботева и Емилия Петкова | Източник: Getting the Deal Through