Опит

Тази секция представя избрани примери от опита на Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ в допълнение на информацията в другите секции на Интернет страницата. Адвокатското дружество не публикува в Интернет страницата имена на свои клиенти, освен ако възлагането на ангажимента е чрез обществена поръчка или е станало публично известно по друг начин. Препоръки може да бъдат предоставени при поискване. Интернет страницата не съдържа информация, която е търговска и/или професионална тайна на Адвокатското дружество и/или на неговите клиенти.

Комплексно правно обслужване на фармацевтична компания

Екипът на "Събев и съдружници" консултира по различни въпроси и случаи българските дъщерни дружества на една от най-големите мултинационални фармацевтични групи, извършващи дейност в България, още от 1999 г.

Правни консултации по вещноправни въпроси на голяма европейска търговска верига

От 2014 година екипът на "Събев и съдружници" е ангажиран от една от най-големите европейски търговски вериги по въпроси, свързани с придобиване на недвижими имоти и развиване на търговски обекти в България, необходими за разширяването на дейността на търговската верига.

Придобиване на търговското предприятие на Чеволани (Италия)

Консултации и съдействие по подготовка и подаване на оферта за участие в търг, състоящ се от два тура,за продажба на търговското предприятие на Чеволани, Италия (т.е. като съвкупност от активи, лицензи, права, свързани с бизнеса на машини за производство на метален амбалаж на Чеволани).

<< Prev 1 2 3 4 5 6  ... Next >>