Опит

Разработване на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Консултиране на АОП по изпълнението на проект с наименование „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ...

Виж повече

Правни консултации и съдействие на концедента в концесионна процедура за Летище София

Проектът е свързан с възлагането на смесена концесия (за строителство и услуги по управление и експлоатация) за Летище София – най-голямото българско летище.

Виж повече

Правни консултации на голяма европейска търговска верига

От 2014 година екипът на "Събев и съдружници" е ангажиран от една от най-големите европейски търговски вериги по въпроси, свързани с придобиване или наемане на недвижими имоти и развиване на търговски обекти в България, необходими за разширяването ...

Виж повече

Публикации

Les défis législatifs sous le droit bulgare pour une protection efficace de la forme du produit et de son contenant

Автор: Йоана Стратева

Статията разглежда възможностите за защита на формата на продукта и неговото съдържание от правото на интелектуална и индустриална собственост.

Виж повече

Legal500

Опитният екип на Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ има „задълбочено познание в областта на финансовите услуги“, воден от Георги Събев, който е предпочитан поради неговите „изключителен бизнес усет и ...

Виж повече

IFLR 1000

Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ е гражданско дружество, създадено през 1998 г. с основна задача да предоставя дългосрочни и всеобхватни правни услуги на местни и чуждестранни корпоративни клиенти. Дружеството предлага ...

Виж повече