Опит

Комплексно правно обслужване на фармацевтична компания

Екипът на "Събев и съдружници" консултира по различни въпроси и случаи българските дъщерни дружества на една от най-големите мултинационални фармацевтични групи, извършващи дейност в България, още от 1999 г.

Виж повече

Правни консултации по вещноправни въпроси на голяма европейска търговска верига

От 2014 година екипът на "Събев и съдружници" е ангажиран от една от най-големите европейски търговски вериги по въпроси, свързани с придобиване на недвижими имоти и развиване на търговски обекти в България, необходими за разширяването на дейността ...

Виж повече

Придобиване на търговското предприятие на Чеволани (Италия)

Консултации и съдействие по подготовка и подаване на оферта за участие в търг, състоящ се от два тура,за продажба на търговското предприятие на Чеволани, Италия (т.е. като съвкупност от активи, лицензи, права, свързани с бизнеса на машини за ...

Виж повече

Публикации

Les défis législatifs sous le droit bulgare pour une protection efficace de la forme du produit et de son contenant

Автор: Йоана Стратева

Статията разглежда възможностите за защита на формата на продукта и неговото съдържание от правото на интелектуална и индустриална собственост.

Виж повече

Legal500

Опитният екип на Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ има „задълбочено познание в областта на финансовите услуги“, воден от Георги Събев, който е предпочитан поради неговите „изключителен бизнес усет и ...

Виж повече

IFLR 1000

Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ е гражданско дружество, създадено през 1998 г. с основна задача да предоставя дългосрочни и всеобхватни правни услуги на местни и чуждестранни корпоративни клиенти. Дружеството предлага ...

Виж повече