Опит

Разработване на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Консултиране на АОП по изпълнението на проект с наименование „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ...

Виж повече

Правни консултации на голяма европейска търговска верига

От 2014 година екипът на "Събев и съдружници" е ангажиран от една от най-големите европейски търговски вериги по въпроси, свързани с придобиване или наемане на недвижими имоти и развиване на търговски обекти в България, необходими за разширяването ...

Виж повече

Правно обслужване на група генерични фармацевтични компании

От 2018 г. екипът на „Събев и съдружници“ е ангажиран да предоставя комплексно правно обслужване на европейска група компании за генерични фармацевтични продукти.

Виж повече

Публикации

Les défis législatifs sous le droit bulgare pour une protection efficace de la forme du produit et de son contenant

Автор: Йоана Стратева

Статията разглежда възможностите за защита на формата на продукта и неговото съдържание от правото на интелектуална и индустриална собственост.

Виж повече

Legal500

Опитният екип на Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ има „задълбочено познание в областта на финансовите услуги“, воден от Георги Събев, който е предпочитан поради неговите „изключителен бизнес усет и ...

Виж повече

IFLR 1000

Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ е гражданско дружество, създадено през 1998 г. с основна задача да предоставя дългосрочни и всеобхватни правни услуги на местни и чуждестранни корпоративни клиенти. Дружеството предлага ...

Виж повече