Опит

Консултиране във връзка с търгово предлагане за закупуване на акциите на публично дружество

Период на изпълнение: 2012 
 
Правни консултации и съдействие на мажоритарния акционер, който притежава повече от 90% от акциите на публично дружество във връзка с търгово предлагане за закупуване на останалите акции. В резултат на успешното търгово предлагане, дружеството беше отписано от регистъра на публичните дружества и беше прекратена търговията с негови акции на Българска фондова борса – София.
 

Назад