Опит

Придобиване на търговското предприятие на Чеволани (Италия)

Период на изпълнение: април 2016 – юли 2017

Консултации и съдействие по подготовка и подаване на оферта за участие в търг, състоящ се от два тураза продажба на търговското предприятие на Чеволани, Италия (т.е. като съвкупност от активи, лицензи, права, свързани с бизнеса на машини за производство на метален амбалаж на Чеволани). Съдействие, в екип с италиански адвокати, във връзка със сключването на сделката за придобиване на търговското предприятие на Чеволани, Италия, в т.ч. при извършване на правен анализ на предприятието и подготовка на документи, свързани със сделката

Георги Събев, Йоана Стратева

Назад