Опит

Правен анализ на уредбата на държавните помощи в ЕС

Период на изпълнение: 2014

Преглед на приложимата уредба и изготвяне на правен анализ относно правилата за държавните помощи във връзка с финансиране, предоставено в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, с акцент върху разбирането за малки и средни предприятия по смисъла на конкурентното право.

Георги Събев, Емилия Петкова, Йоана Стратева

Назад