Опит

Проект „Обучение на държавни съдебни изпълнители”

Период на изпълнение: февруари 2010 – декември 2010

В консорциум с „ИВЕНТ ДИЗАЙН”ООД екипът на Адвокатско дружество „Събев и съдружници” е ангажиран в извършване на обучение на държавни съдебни изпълнители в следните етапи
  • Подготовка на учебна програма и съдържание на учебните материали;
  • Провеждане на обучение на обучаващи и пилотни обучения, изпълнени от обучените в предходния етап;
  • Подготовка на доклад от обучението и обновяване на работната програма, актуализиране на учебните материали;
  • Изработване на интерактивни мултимедийни учебни материали.

Георги Събев, Емилия Петкова

Назад