Опит

Консултиране на заемополучателя във връзка със съвместно финансиране от ЕБВР и УниКредит Булбанк

Период на изпълнение: януари 2010 – ноември 2010

Правни услуги, предоставени на българско предприятие (най-големият производител на цветни метали, оловни и цинкови сплави в ЦИЕ) във връзка със съвместно финансиране от ЕБВР и Уникредит Булбанк в размер на 95 млн. евро, включващи консултации и съдействие при преговорите по договорите за финансиране и договорите за обезпечения, в т.ч. залог на търговско предприятие, залози на акции и вземания, и предоставяне на финансово обезпечение върху търговски вземания.

Георги Събев, Боряна Ботева

Назад