Опит

Обжалване на решение за избор на изпълнител в обществена поръчка за изграждане на участък от Автомагистрала Тракия

Период на изпълнение: февруари 2010 – май 2010

Съвместно с КЛС – България ЕООД, предоставяне на консултации и процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС) във връзка с обжалване на решение на Агенция „Пътна инфраструктура” за класиране на участниците и определяне на изпълнител в обществена поръчка за проектиране и строителство на участък Лот 2 на Автомагистрала Тракия, в т.ч.:

  • Анализ на възможностите и рисковете, свързани с подаване на жалба, и консултации в хода на производството;
  • Проучване на преписката и доказателствата по делото;
  • Изготвяне на жалби, писмени бележки и др. документи; и
  • Процесуално представителство пред КЗК и ВАС.

Боряна Ботева, Емилия Петкова

Назад