Опит

Продажба на дялово участие в капитала на „Франке България” ЕООД

Период на изпълнение: юли 2009 – септември 2009

Правни услуги във връзка с подготовка и сключване на сделка за прехвърляне на дяловете от капитала на Франке България, учредяване на обезпечения и сключване на договор за дистрибуция и лицензионен договор.

Боряна Ботева

Назад