Опит

Процесуално представителство по дело свързано с доставка на електричество

Период на изпълнение: от март 2015 – продължава
 
Правни консултации и процесуално представителство на голям производител на електрическа енергия в съдебно дело със съществен материален интерес, свързано с тълкуване на изменени разпоредби на Закона за електроенергията относно покупката на електроенергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от обществения доставчик.
 

Назад