Опит

Представителство на ищец в производство, свързано с неплащане на задължения на Столичен автотранспорт ЕАД

Период на изпълнение: 2012 – 2015 
 
Ангажиментът включваше правни консултации и процесуално представителство на страната на ищеца в производство, свързано с неплащане на задължения на Столичен автотранспорт ЕАД.  Предметът на спора касаеше неизпълнение на задълженията на ответника за плащане за ремонт на автобуси, извършен от ищеца съгласно договор за обществена поръчка и включваше изследването на въпроси относно плащане на неустойки и лихви върху тях, мълчаливо одобрение на действия без представителна власт, валидност на сделки, сключени без съответно решение на компетентен корпоративен орган, валидност на договора за обществена поръчка, и др. По спора беше постигнато споразумение във фазата след постановяване на първоинстанционно решение в полза на нашия клиент.
 

Назад