Опит

Правни услуги по въпроси, свързани с потребителски кредити и защита на потребителите

Период на изпълнение: юни – юли 2014
 
Услугите включваха консултации и съдействие във връзка с реструктуриране и привеждане на дейностите на една от водещите финансови институции за бързи потребителски кредити в съответствие с новите законодателни разпоредби, уреждащи защитата на потребителите и дейността по предоставяне на потребителски кредити, приети през 2014 г., и изготвяне на общи условия и модели на договори, в съответствие с новите изисквания.
 

Назад