Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

mkutsarova@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Членство в професионални организации:

Варненска адвокатска колегия (от 2012 г.)

Образование:

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (1990 – 1996)

Езици:

Български, английски, руски

Мария Куцарова, Адвокат

Ключови умения

 • Консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти  в областта на търговското и дружественото право
 • Съдействие при уреждане на търговски спорове и сключване на търговски договори
 • Предоставяне на правни консултации и съдействие в областта на банковото право
 • Правни консултации и съдействие във връзка с инвестиционно и оборотно финансиране, учредяване и реализация на обезпеченияипотеки, залози, особени залози по ЗОЗ
 • Предоставяне на правни консултации и съдействие в областта на облигационното и вещното право
 • Съдействие и правна помощ в областта на сделки с недвижими имоти
 • Предоставяне на правни консултации и процесуално представителство по търговски, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции

Експертни области

Търговско и дружествено правоБанки и финансиранеСъдебни и арбитражни делаНедвижими имоти

Опит

Правни консултации на голяма европейска търговска верига
Процесуално представителство по дела във връзка с финансиране по европейски програми
Процесуално представителство по дела относно банкови услуги
Правно обслужване на частен оператор на обществена услуга за пътнически превоз
Правни услуги по въпроси, свързани с потребителски кредити и защита на потребителите

Професионално развитие

 • 2012 – досега Адвокат, Адвокатско дружество „Събев и съдружници”
 • 2007 – 2012 Юрисконсулт, „Алфа Банкаклон България“, Централно управление
 • 1998 – 2007 Юрисконсулт, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, Централно управление
 • 1997 – 1998 Юрисконсулт, ТБ „Биохим“ АД, клон Девня
 • 1996 – 1998 Хоноруван асистент по търговско и финансово право, Икономически университет - Варна
 • 1997 - 1999 Хоноруван асистент по търговско право, Технически университет - Варна