Опит

Процесуално представителство по дела относно банкови услуги

Период на изпълнение: от октомври 2012 – продължава

Екипът на „Събев и съдружници“ е ангажиран от българското дъщерно дружество на голяма европейска банкова група да предоставя консултации и процесуално представителство в редица съдебни дела от съществено значение, чийто предмет касае проблеми като: погасяване на кредити, обжалване на действия и постановления на ЧСИ, задължения на доставчиците на платежни услуги и ограничения на тяхната отговорност, съхранение на ценности в сейф, услуги по факторинг, конкуренция между производства по индивидуално изпълнение върху имущество на трети лица – в частност, между изпълнение върху ипотекирано имущество на трето лице и производство по несъстоятелност на основния длъжник.

Георги СъбевИскра НейчеваМария Куцарова

Назад