Опит

Процесуално представителство при обжалване на наложена от КЗК санкция за нарушение на конкуренцията

Период на изпълнение: от януари 2013 – продължава

Процесуално представителство на българска компанияучастник в създадена в България мрежа за дистрибуция и сервизно обслужване на моторни превозни средства от марката Хюндай – при обжалване на решение на Комисия за защита на конкуренцията, с което се налага огромна санкция за твърдени забранени вертикални споразумения, които по своята цел предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията на пазара на дистрибуция на нови МПС.

Работата включва консултации и становища в областта на конкурентното право и представителство пред Върховния административен съд. 

Асен Алексиев, Йоана Стратева

Назад