Контакти

тел: +359 888 805 608
факс:

arbitration@alexiev.bg

Изтегли: vCard

Профил в LinkedIn

Членство в професионални организации:

Софийска адвокатска колегия (от 1998 г.)
 
Представител по индустриална собственост към Патентното ведомство на Република България (от 2000 г.)
 
Европейски представител по индустриална собственост (от 2007 г.)
 
Член на организациите: International Arbitration Institute (IAI), London Court of International Arbitration (LCIA), International Council for Commercial Arbitration (ICCA), Българска асоциация по международно право, International Law Association, International Bar Association
 
Арбитър към: Арбитражен съд при КРИБ, VIAC (Виена), Czech Arbitration Court (Прага), WIPO (Женева), ACDR (Йордания), ADNDRC (Хонконг), KLRCA (Куала Лумпур), South China International Economic and Trade Arbitration Commission (Schenzen)

Образование:

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (1990 – 1995)

Езици:

Български, английски, френски, руски

Асен Алексиев, Адвокат

Ключови умения

 • Процесуално представителство по съдебни и арбитражни дела по отношение на обекти на индустриална собственост, защита на конкуренцията, търговски договори
 • Дейност като арбитър по търговски спорове и дела, свързани с интернет домейн имена
 • Консултации и представителство пред Комисията за защита на конкуренцията във връзка с концентрация на стопанска дейност, нелоялна конкуренция и ограничаване на конкуренцията
 • Представителство пред Патентното ведомство на Република България, Световната организация по интелектуална собственост (WIPO), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Регистър.БГ, във връзка със защитата на обекти на индустриална собственост и Интернет домейни
 • Консултации и представителство на клиенти по сделки за сливания и придобивания, сделки с обекти на интелектуална и индустриална собственост, проекти в областта на информационните технологии

Експертни области

Търговско и дружествено правоСливания и придобиванияСъдебни и арбитражни делаЗащита на конкуренцията и защита на потребителитеИнтелектуална и индустриална собственостТехнологии Mедии и телекомуникации

Опит

Комплексно правно обслужване на фармацевтична компания
Арбитражно дело пред МТК - Париж
Процесуално представителство при обжалване на наложена от КЗК санкция за нарушение на конкуренцията
Реорганизация на дистрибуторската мрежа на мултинационална софтуерна компания
Консултиране на доставчик на потребителско кредитиране
Прехвърляне на търговско предприятие
Привеждане в изпълнение на арбитражно решение на МТК
Придобиване на участие от частен фонд за дялови инвестиции в компания от ИТ сектора
Правно обслужване на частен оператор на обществена услуга за пътнически превоз
Придобиване на търговското предприятие на НЕТ ИНФО
Правни услуги във връзка с изграждане на система за електронни разплащания по технологията NFC
Консултиране при подготовката на оферта за получаване на разрешение за проучване и добив на нефт и газ
Реструктуриране на задължения по договори за банкови кредити
Продажба на ХИГИЯ ЕАД, изпълнение върху особени залози и уреждане на спорове
Структурирано финансиране на дейност, свързана с лизинг на автомобили (секюритизация на лизингови вземания)
Правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на Булгартабак Холдинг
Продажба на акции от капитала на „Балканфарма Разград” АД
Придобиване на акции в Приста Ойл АД и Монбат АД
Процесуално представителство по арбитражни дела, свързани с неизпълнение на приватизационния договор за Авиокомпания Балкан
Внедряване на информационна система за финансово управление в бюджетния сектор – Етап І
Възлагане изпълнението на проект за внедряване на Система за Брутен Сетълмент в Реално Време (RINGS)
Правни анализи при приватизация на предприятия

Професионално развитие

 • 2019 - досега Адвокат на свободна практика; външен консултант на Адвокатско дружество „Събев и съдружници” 
 • 1998 - 2018 Съдружник, Адвокатско дружество „Събев и съдружници”
 • 2015 - досега Заместник-председател на Арбитражния съд при КРИБ
 • 2008 - 2015 Член на Международния арбитражен съд към Международната търговска камара, Париж
 • Член на Комисията по арбитраж и алтернативно разрешаване на спорове към Международната търговска камара, Париж
 • Член на работната група към Международната търговска камара по процедурите за прилагане на Конвенцията за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения
 • от 2012 г. Докладчик за България, Institute of Transnational Arbitration, Далас
 • 1996 - 1997 Експерт, Отдел „Правен”, Агенция за приватизация