Опит

Консултиране относно участие на частния бизнес в сектора на услугите по водоснабдяване и канализация

Период на изпълнение: май 2013 – юни 2013
 
Консултантски услуги и правно становище, възложени в рамките на Водния проект на Световната банка за България, относно възможности за участие на частния бизнес в сектора на услугите по водоснабдяване и канализация. Изпълнени дейности: 
  • Преглед на относимото законодателство в областта на публично-частните партньорства и обществените поръчки;
  • Изготвяне на правно становище относно възможностите за участие на частния бизнес в сектора на ВиК услугите (форми на аутсорсване, договори за управление, експлоатация и поддръжка, и др.); 
  • Съдействие по време на международна конференция относно актуалните тенденции за участието на частния бизнес във ВиК сектора; и
  • Идентифициране на необходимите промени в нормативната уредба.

Георги Събев Боряна Ботева, Емилия Петкова 

Назад