Опит

Правни услуги във връзка с изграждане на система за електронни разплащания по технологията NFC

Период на изпълнение: 2013

Предоставяне на правни услуги на софтуерна компания във връзка с изграждането на първата в България NearFieldCommunication (NFC) технология, позволяваща на крайните потребители да извършват плащания чрез мобилен телефон, активни участници в което са мобилни оператори и банки.

Правната работа включва консултации, становища и изготвяне на договори с банките и мобилните оператори основно по отношение на търговски и регулаторни въпроси и защита на лични данни.  

Асен Алексиев, Йоана Стратева

Назад