Опит

Консултиране относно възлагането на услуги по водоснабдяване и канализация на частен оператор

Период на изпълнение: февруари 2011 – декември 2011
 
Услугите са възложени в рамките на Водния проект на Световната банка за България и включват
  • преглед на изискванията на Закона за водите, Закона за концесиите и Закона за обществените поръчки, както и подзаконовата нормативна уредба за тяхното прилагане, и установяване на задълженията на водните асоциации във връзка с възлагането на услуги по водоснабдяване и канализация на частен оператор
  • изготвяне на работен план за провеждането на концесионна процедура, съдържащ важните етапи и отговорности, необходими документи и времеви обхват;
  • предоставяне на текущи правни консултации и съдействие при срещи със съответните български институции във връзка с предстоящи изменения на нормативната уредба в областта на услугите по водоснабдяване и канализация и публично-частното партньорство.

Георги Събев, Боряна Ботева, Емилия Петкова

Назад