Публикации

Съдебната практика - между интернет и гледането на кафе, 20/12/2002

Съдебната практика - между интернет и гледането на кафе
 

Автор: Георги Събев и Стефан Стефанов
Промените в Гражданския процесуален кодекс - по-бързо решаване на делата, но и повече отговорности за страните по тях, 6/1/2003

Промените в Гражданския процесуален кодекс - по-бързо решаване на делата, но и повече отговорности за страните по тях
 

Автор: Георги Събев и Стефан Стефанов
Защита на собствеността на предприемача в съда в Страсбург, 20/1/2003

Защита на собствеността на предприемача в съда в Страсбург
 

Автор: Катилин Попов
Някои процесуални въпроси, свързани с търсенето на защита от съда в Страсбург, 27/1/2003

Някои процесуални въпроси, свързани с търсенето на защита от съда в Страсбург
 

Автор: Катилин Попов
Регистрацията на марка - важен елемент от стратегията на всеки бизнес, 13/2/2003

Регистрацията на марка - важен елемент от стратегията на всеки бизнес
 

Автор: Асен Алексиев
Спиране на изпълнението на осъдителните решения от Върховния касационен съд - между реалноста и закона, 17/2/2003

Спиране на изпълнението на осъдителните решения от Върховния касационен съд - между реалноста и закона
 

Автор: Костя Караиванов

<< Prev 1 2 3 4 5 6  ... Next >>