Опит

Корпоративна реорганизация на българска холдингова група

Период на изпълнение: октомври 2008 – февруари 2010

Правни консултации и съдействие във връзка с корпоративна реорганизация, предприета от българска холдингова група с цел обособяване на дейността, свързана с лизинг на автомобили, чрез създаване на холдингова структура в Холандия. По-конкретно, услугите включваха:
  • консултации по въпроси на българското право и необходимите корпоративни решения на съответните български дружества
  • съдействие при комуникацията с холандски адвокати и проучването на възможностите и изискванията за създаване на холдингова структура в Холандия
  • преглед и консултации по учредителните документи на холандските дружества
  • изготвяне на становище по данъчни въпроси, свързани с осъществяването на реорганизацията  и последващите отношения между българските и холандските дружества от групата.

Георги Събев, Невена Ангелова-Стоева, Искра Нейчева

Назад