Опит

Продажба на акции от капитала на „Балканфарма Разград” АД

Период на изпълнение: май 2008 – февруари 2009

Правни консултации и съдействие на продавача във връзка с подготовка и сключване на сделка за продажба на акции. Особености на сделката:

  • акциите се прехвърлят на мениджмънта на дружеството – предмет на сделката;
  • условията за приключването на сделката включват освобождаване на съществуващи ипотеки и залози върху активите и акциите на дружеството, както и подаване на уведомление до българската Комисия за защита на конкуренцията;
  • сделката включва сключване на дългосрочен договор за производство на лекарствени продукти.

Боряна Ботева, Асен Алексиев

Назад