Опит

Арбитражно дело пред МТК - Париж

Период на изпълнение: от юни 2016 – продължава
 
От м. март 2016, екипът на „Събев и съдружници“ беше ангажиран да предостави правни консултации по въпроси на българското право във връзка с арбитражно дело пред МТК – Париж относно спор между мултинационален производител на авиационна техника и българското Министерство на отбраната. Услугите се изпълняват в сътрудничество с Clifford Chance LLP. 
 

Назад