Опит

Консултации и съдействие за постигане на извънсъдебно споразумение по търговски спор

Период на изпълнение: 2014 
 
Правни консултации и съдействие в преговорите за постигане на извънсъдебно споразумение между нашия клиент – румънско дружество, което е било ангажирано като подизпълнител за проектирането и инсталирането на  интерфейса за железопътната сигнализация на Дунав мост Видин – Калафат, и главния изпълнител – българският клон на испанско дружество. Спорът касаеше дължимо плащане за дейностите, изпълнени от подизпълнителя. Преговорите приключиха успешно и страните подписаха извънсъдебно споразумение, което впоследствие беше изпълнено изцяло.
 

Назад