Опит

Консултиране на доставчик на потребителско кредитиране

Период на изпълнение: от 2009 - продължава 
 
От 2009 г. ние предоставяме правни консултации на българското дъщерно дружество на реномирана международна финансова институция в сектора на потребителското кредитиране, по различни въпроси, свързани с дружествено и търговско право, регулация на финансовите институции, защита на потребителите, данъчно облагане, нелоялна конкуренция и нарушения на права върху търговски марки.
 

Назад