Опит

Консултиране при подготовката на оферта за получаване на разрешение за проучване и добив на нефт и газ

Период на изпълнение: 2012 
 
Правни консултации и съдействие на една от най-големите в световен мащаб компании за добив на нефт и газ във връзка с подготовката и подаването на оферта за участие в конкурс за избор на титуляр на разрешение за проучване и добив на нефт и природен газ в площ “Хан Аспарух Блок 1-21” в изключителната икономическа зона на България в Черно море, обявен от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на България.
 

Назад