Опит

Консултации по подготовка на сделка за продажба на инвестиционни имоти

Период на изпълнение: декември 2018– август 2020

Предоставяне на консултации и съдействие на страната на продавача по подготовката и сключването на предварителен договор за продажба на инвестиционни недвижими имоти на чуждестранен инвеститор, съдействие при провеждане на последващо правно проучване, в т.ч. по специфични въпроси, свързани с възможностите за бъдещо развитие на имотите, договаряне на условията на окончателния договор и свързан с него ескроу договор.

Боряна Ботева, Георги Събев, Милена Колева

Назад