Опит

Процесуално представителство на водеща национална медия по граждански и търговски дела

Период на изпълнение: от 2016– продължава

От 2016 г. екипът на „Събев и съдружници“е ангажиран за предоставяне на консултации и процесуално представителство по специфичен спор, свързан с претенции за вреди от излъчено телевизионно предаване. Впоследствие, клиентът ангажира адвокатското дружество и за процесуално представителство по търговски спорове.

Георги Събев, Калина Кавалджиева, Янислава Чанкова-Дочева

Назад