Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

kkavaldjieva@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Профил в LinkedIn

Членство в професионални организации:

Софийска Адвокатска Колегия (от 2002 г.)

Образование:

Магистър по право, Софийски университет "Св. Климент Охридски" (1995 - 2001)

Езици:

Български, английски, немски, руски

Калина Кавалджиева, Адвокат

Ключови умения

  • Консултации и процесуално представителство в съдебни и арбитражни производства
  • Консултации и процесуално представителство в производства по търговска и банкова несъстоятелност
  • Консултации на български и чуждестранни корпоративни клиенти в областта на дружественото право и търговските договори
  • Консултации и съдействие на местни чуждестранни клиенти във връзка с вписване и изпълнение на особени залози
  • Консултации на местни и чуждестранни клиенти в областта на недвижимите имоти и строителството
  • Консултации във връзка с учредяването, организацията и дейността на юридически лица с нестопанска цел

Експертни области

Търговско и дружествено правоРеструктуриране и несъстоятелностСливания и придобиванияБанки и финансиранеСъдебни и арбитражни делаНедвижими имоти

Опит

Консултиране и процесуално представителство на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
Правно обслужване на водещ български производител на режещи инструменти
Проект „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”
Правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на Булгартабак Холдинг
Придобиване на Бизнес Парк София
Придобиване на акции в Приста Ойл АД и Монбат АД
Проект “Техническо съдействие на Агенцията по вписванията”, финансиран от USAID
Правни анализи при приватизация на предприятия

Професионално развитие

  • 2002 - досега Адвокат, Адвокатско дружество "Събев и съдружници"
  • януари - май 2001 Стажант, Правен отдел на ТБ "България Инвест", София