Опит

Консултиране и процесуално представителство на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Период на изпълнение: от април 2015 – продължава

Адвокатското дружество е ангажирано да предоставя правни консултации по въпроси, свързани с прилагането на Закона за банковата несъстоятелност, Закона за кредитните институции, Закона за гарантиране на влоговете в банките и Търговския закон, както и с процесуално представителство по няколко съдебни дела във връзка с несъстоятелността на Корпоративна търговска банканесъстоятелност), включително във връзка с производството по несъстоятелност и други дела, образувани по искове от вложители във фалиралата банка.

Георги СъбевНевена Ангелова-СтоеваИскра Нейчева, Калина Кавалджиева

Назад