Опит

Прехвърляне на търговско предприятие

Период на изпълнение: юни – юли 2015 и априлюни 2016

Екипът на „Събев и съдружници“ беше ангажиран на страната на продавача във връзка с подготовката и сключването на сделка за прехвърляне на обособен бизнес като част от търговското предприятие (т.е. като съвкупност от активи, права и задължения).

Клиентът, българско дружество, беше развил паралелно два отделни бизнеса: недвижими имоти (предоставяне под наем на собствени имоти с индустриално и търговско предназначение) и дистрибуция на химически продукти. Предметът на сделката беше прехвърлянето на дистрибуторския бизнес на голяма международна група чрез специално създадено за целта ново българско дружество, и включваше решаването на специфични правни проблеми, предвид характера на този тип сделки (т.к. обхващат прехвърлянето на материални активи, договори и клиенти, служители, уговорки по отношение на търговски вземания и задължения, и уреждане на дългове към банки). Прехвърлянето на дистрибуторския бизнес беше обвързано с преговори и сключване между страните по основната сделка на дългосрочни договори за наемане на офиси и складове и за услуги.

Услугите, предоставени от нашия екип, включваха консултации по структурирането на сделката, работа по документите по сделката (предимно различни видове договори), съдействие при преговорите между страните, както и със заинтересованите банки (УниКредит Булбанк и ОББ), и при приключването на сделката.

Впоследствие, екипът на „Събев и съдружници“ предостави съдействие при приключването на сделка за придобиване на акции като следващ етап от описаната по-горе сделка, като работата включваше промени в корпоративната структура, устава и управлението на новоучреденото българско дружество, извършващо дейността по дистрибуция на химически продукти.

Боряна Ботева, Асен Алексиев

Назад