Опит

Реструктуриране на задължения по договори за банкови кредити

Период на изпълнение: май 2011 – септември 2012
 
Предоставяне на правни консултации и адвокатски услуги на българска холдингова група от строителната индустрия, свързани с реструктуриране на задължения по договори за кредит и обезпечения към няколко банки, в т.ч.: 
  • Преглед на документи, консултации и съдействие при преговори по споразумение между финансиращите банки за непредприемане на действия за събиране на техните вземания за периода на преговорите по реструктурирането;
  • Преглед и анализ на съществуващи договори за финансиране и обезпечения;
  • Анализ и консултации по вещноправни проблеми, свързани с предоставените обезпечения и планираното реструктуриране;  
  • Участие в изготвянето на схема (план) на реструктурирането, в.т.ч.  описание на конкретните етапи, действия и резултати;
  • Участие в преговорите по споразумение за реструктуриране на задълженията.

Боряна Ботева, Асен АлексиевГеорги Събев

Назад