Опит

Продажба на ХИГИЯ ЕАД, изпълнение върху особени залози и уреждане на спорове

Период на изпълнение: септември 2009 – април 2011

Правни услуги, предоставени на продавача, във връзка със серия от сделки и действия, в т.ч.:
  • подготовка, сключване и приключване на сделка за прехвърляне на акциите от капитала на ХИГИЯ ЕАД ( един от най-големите български търговци на едро на лекарства
  • сключване на договор за заем и учредяване на залози
  • съдействие при предприемане на правни действия за събиране на вземания, в т.ч. провеждане на изпълнение върху особени залози и налагане на обезпечителни мерки
  • преговори, изготвяне на споразумения и други документи, и съдействие за доброволно уреждане на съществуващите спорове.

Георги Събев, Боряна Ботева, Асен Алексиев, Невена Ангелова-Стоева

Назад