Опит

Привеждане в изпълнение на арбитражно решение на МТК

Период на изпълнение: октомври – декември 2015

Екипът на „Събев и съдружници“ предостави правни консултации във връзка с изпълнението в България на арбитражно решение на Международната търговска камара (ICC) за сума в многомилионен размер в евро, постановено по спор между две мултинационални банки, свързан с реструктуриране на банковия сектор в Гърция. Услугите бяха предоставени в сътрудничество с Clifford Chance LLP. 

Асен АлексиевИскра НейчеваБоряна Ботева

Назад