Опит

Процесуално представителство по дела за възстановяване на акциз

Период на изпълнение: от април 2012 – продължава

Процесуално представителство на българско дружество – производител на лекарствени продукти (част от голяма мултинационална фармацевтична група) по няколко административни дела, свързани с обжалване на актове на Агенция Митници, с които на дружеството се отказва възстановяване на акциз, платен за алкохол, използван за производството на лекарства.

Боряна Ботева, Невена Ангелова-СтоеваПетромила Башар

Назад