Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

pbashar@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Профил в LinkedIn

Членство в професионални организации:

Образование:

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2005 – 2011)

Езици:

Български, английски

Петромила Башар, Адвокатски сътрудник

Ключови умения

  • Изготвяне на корпоративни документи, регистриране, промяна в обстоятелствата и ликвидация на търговски дружества
  • Изготвяне на граждански и търговски договори
  • Проучване на информация и изготвяне на документи по административни и граждански дела
  • Участие в екипи на адвокатското дружество при изпълнение на проекти за проучване на законодателство и съдебна практика в определени области

Експертни области

Търговско и дружествено правоСъдебни и арбитражни дела

Опит

Процесуално представителство по дела за възстановяване на акциз
Преглед и анализ на практиката на Съда на Европейския съюз в областта на обществените поръчки

Професионално развитие

  • 2013 - досега Правен съветник, Адвокатско дружество „Събев и съдружници”
  • 2009 - 2013 Правен сътрудник, Адвокатско дружество „Събев и съдружници”