Опит

Консултации и представителство на банка във връзка с несъстоятелност на длъжник

Период на изпълнение: от септември 2012 – продължава

Услугите включват консултации, изготвяне на документи и представителство на реномирана българска банка (част от голяма международна застрахователна група) в съдебни производства, свързани с несъстоятелността на голям длъжник, както и консултиране по въпроси във връзка с развиващо се паралелно производство по изпълнение върху особени залозипровеждано от друга банка кредитор, с конкуриращи се права.

Георги Събев, Боряна Ботева, Невена Ангелова-СтоеваМартин Мамалев

Назад