Контакти

тел: +359 2 980 0412/0413
факс: +359 2 980 0457

mamalev@sabevandpartners.com

Изтегли: vCard

Профил в LinkedIn

Членство в професионални организации:

Образование:

Магистърска степен по „Право на ЕС“ в Маастрихтския Университет, Маастрихт, Холандия (2013)
 
Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2006 – 2012)
 
Дистанционен курс по английско и европейско право между Кеймбриджки университет и Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2006 – 2009)

Езици:

Български, английски

Мартин Мамалев, Адвокат

Ключови умения

  • Правни консултации и изготвяне на граждански и търговски договори
  • Консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти във връзка със сделки за придобиване или прехвърляне на активи или акции/ дялове от капитала на български търговски дружества
  • Изготвяне на документи и съдействие при регистриране, преобразуване, промяна в обстоятелствата и ликвидация на търговски дружества

Експертни области

Търговско и дружествено правоOбществени поръчки концесии и ПЧПСъдебни и арбитражни делаНедвижими имоти

Опит

Комплексно правно обслужване на фармацевтична компания
Консултации и представителство на банка във връзка с несъстоятелност на длъжник
Рефинансиране на банков кредит в сектора на ВЕИ
Преглед и анализ на практиката на Съда на Европейския съюз в областта на обществените поръчки

Професионално развитие

  • 2014 - досега Адвокат, Адвокатско дружество „Събев и съдружници”
  • 2008 - 2014 Правен съветник, Адвокатско дружество „Събев и съдружници”