Опит

Правно обслужване на частен оператор на обществена услуга за пътнически превоз

Период на изпълнение: от 2006 г. – текущо
 
Адвокатско дружество „Събев и съдружници“ предоставя дългосрочно правно обслужване на най-големия частен оператор на обществена услуга за пътнически превоз в Община Варна. В рамките на повече от 10 години са предоставяни услуги по различни въпроси и случаи, сред които:
  • Правни услуги във връзка с продажба на акционерно участие на стратегически инвеститор – Egged Holding Ltd., Израел, в т.ч. преговори по структурата на сделката, изготвяне на документи по сделката (договор за прехвърляне на акции, договори за залог, договор за ескроу  сметка, споразумение между акционерите, договор за управление) и приключването на сделката;
  • Правни консултации и съдействие във връзка с осъществяването на дейността по извършване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, в т.ч. процесуално представителство на клиента по съдебни дела с Община Варна, свързани с прилагането на уредбата в областта на обществените поръчки и Регламент (ЕО) № 1370/2007;
  • Правни консултации и съдействие на акционерите в дружеството при преговори и сключване на договор с „Градски транспорт” ЕАД – Варна за продажба на акциите на дружеството (във връзка с проекта за интегриран градски транспорт на територията на Община Варна) и процесуално представителство пред АС при БТПП, Софийски градски съд и Върховния касационен съд по дела, свързани със сделката.

Георги Събев, Боряна Ботева, Асен Алексиев, Невена Ангелова-Стоева

Назад