Опит

Придобиване на търговското предприятие на НЕТ ИНФО

Период на изпълнение: април 2013 – януари 2014

Консултации и съдействие по сделка, свързана с придобиване на търговското предприятие на НЕТ ИНФО (т.е. като съвкупност от активи, права и задължения, свързани с дигиталния медиен бизнес на НетИнфо.БГ ЕАД), и следващ проект, включващ серия от сделки за придобиване и корпоративно реструктуриране, с цел създаване на съдружие с Нова Броудкастинг Груп ЕАД за съвместно управление на бизнеса на Нет Инфо и по-нататъшното му разширяване чрез добавяне на нови продукти и съдържание. Всяка от сделките е приключена успешно след получаването на отделни разрешения за концентрация на стопанска дейност от Комисията за защита на конкуренцията.

Георги Събев, Боряна Ботева, Асен Алексиев, Искра Нейчева, Йоана Стратева

Назад