Екип

Георги Събев, Съдружник

Търговско и дружествено право, Реструктуриране и несъстоятелност, Сливания и придобивания, Банки и финансиране, Oбществени поръчки концесии и ПЧП, Съдебни и арбитражни дела, Недвижими имоти

gsabev@sabevandpartners.com

Невена Ангелова-Стоева, Съдружник

Търговско и дружествено право, Реструктуриране и несъстоятелност, Сливания и придобивания, Съдебни и арбитражни дела, Данъчно право

nangelova@sabevandpartners.com

Искра Нейчева, Съдружник

Търговско и дружествено право, Сливания и придобивания, Капиталови пазари, Банки и финансиране, Oбществени поръчки концесии и ПЧП, Съдебни и арбитражни дела

ineycheva@sabevandpartners.com