Екип

Асен Алексиев, Адвокат

Търговско и дружествено право, Сливания и придобивания, Съдебни и арбитражни дела, Защита на конкуренцията и защита на потребителите, Интелектуална и индустриална собственост, Технологии Mедии и телекомуникации

arbitration@alexiev.bg

Калина Кавалджиева, Адвокат

Търговско и дружествено право, Реструктуриране и несъстоятелност, Сливания и придобивания, Банки и финансиране, Съдебни и арбитражни дела, Недвижими имоти

kkavaldjieva@sabevandpartners.com

Мария Куцарова, Адвокат

Търговско и дружествено право, Банки и финансиране, Съдебни и арбитражни дела, Недвижими имоти

mkutsarova@sabevandpartners.com

Йоана Стратева, Адвокат

Съдебни и арбитражни дела, Защита на конкуренцията и защита на потребителите, Интелектуална и индустриална собственост, Технологии Mедии и телекомуникации

ystrateva@sabevandpartners.com

Мартин Мамалев, Адвокат

Търговско и дружествено право, Oбществени поръчки концесии и ПЧП, Съдебни и арбитражни дела, Недвижими имоти

mamalev@sabevandpartners.com

Гълъбина Русева, Адвокат

Търговско и дружествено право, Съдебни и арбитражни дела, Недвижими имоти

gruseva@sabevandpartners.com

Петромила Башар, Адвокатски сътрудник

Търговско и дружествено право, Съдебни и арбитражни дела

pbashar@sabevandpartners.com