Екип

Калина Кавалджиева, Адвокат

Търговско и дружествено право, Реструктуриране и несъстоятелност, Сливания и придобивания, Банки и финансиране, Съдебни и арбитражни дела, Недвижими имоти

kkavaldjieva@sabevandpartners.com

Мария Куцарова, Адвокат

Търговско и дружествено право, Банки и финансиране, Съдебни и арбитражни дела, Недвижими имоти

mkutsarova@sabevandpartners.com

Янислава Чанкова - Дочева, Адвокат

Търговско и дружествено право, Сливания и придобивания, Съдебни и арбитражни дела, Недвижими имоти

ychankova@sabevandpartners.com

Милена Колева, Адвокат

Търговско и дружествено право, Съдебни и арбитражни дела, Недвижими имоти

milena.koleva@sabevandpartners.com

Йоана Стратева, Адвокат

Съдебни и арбитражни дела, Защита на конкуренцията и защита на потребителите, Интелектуална и индустриална собственост, Технологии Mедии и телекомуникации

ystrateva@sabevandpartners.com

Гълъбина Русева, Адвокат

Търговско и дружествено право, Съдебни и арбитражни дела, Недвижими имоти

gruseva@sabevandpartners.com

Петър Братоев, Адвокатски сътрудник

Търговско и дружествено право, Съдебни и арбитражни дела

pbratoev@sabevandpartners.com