Екип

Теодора Матева, счетоводителtmateva@sabevandpartners.com

Мария Теллалян, секретар – рецепционистmtellalyan@sabevandpartners.com