Опит

Правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на Булгартабак Холдинг

Период на изпълнение: февруари 2009 – септември 2009

В консорциум с „Евро-финанс” АД, екипът на Събев и съдружници беше ангажиран от Агенция за приватизация във връзка с подготовката на "Булгартабак Холдинг" АД и дъщерните му дружества за приватизация, в т.ч. за следното
  • изготвяне на правни анализи на холдинговото и дъщерните дружества;
  • изготвяне на приватизационна оценка на цялата група дружества;
  • изготвяне на информационен меморандум; и
  • подготовка на виртуална информационна зала, в т.ч. създаване на специален уебсайт и база данни, съдържаща всички необходими документи.

Георги Събев, Боряна Ботева, Асен Алексиев, Невена Ангелова-Стоева, Калина Кавалджиева, Емилия Петкова

Назад