Опит

Придобиване на акции в Приста Ойл АД и Монбат АД

Период на изпълнение: април 2006 – октомври 2006

Правни консултации и съдействие на американски инвеститор във връзка с придобиване на акции в Приста Ойл АД и Монбат АД, в т.ч.:
  • извършване на правен анализ на Приста Ойл АД и Монбат АД;
  • консултации по въпроси на българското право във връзка със структурирането на сделките; и
  • изготвяне на документи и съдействие при сключването и приключването на сделките.

Боряна Ботева, Асен Алексиев, Калина Кавалджиева, Искра Нейчева

Назад