Опит

Правни анализи при приватизация на предприятия

Период на изпълнение: 2002 – 2006

Екипът на „Събев и съдружници“ е бил ангажиран нееднократно от различни институции за изготвяне на правни анализи и други документи във връзка с подготовката на български предприятия за приватизация. Сред най-сериозните такива ангажименти, изпълнени по възлагане от Агенцията за приватизация, са следните:

  • “Балканкар Холдинг” ЕАД и 14 дъщерни дружестваизготвяне на правен анализ и информационен меморандум (октомври 2002 г.)
  • “Проучване и добив на нефт и газ” ЕАД – изготвяне на правен анализ (март 2003 г.)
  • “България Ер” ЕАД – изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум (първоначално през 2004 г. и актуализация през 2006 г.)
  • “Мини Бобов дол” ЕАД – изготвяне на правен анализ и информационен меморандум (март 2005 г., в консорциум с Ърнст и Янг България)

Георги Събев, Боряна Ботева, Асен Алексиев, Невена Ангелова-Стоева, Калина Кавалджиева

Назад