Опит

Правно обслужване на водещ български производител на режещи инструменти

Период на изпълнение: от 2010– продължава

Екипът на „Събев и съдружници“предоставя дългосрочно правно обслужване на водещ български производител на режещи инструменти и свързаните с него дружества. Услугите касаят всички аспекти от дейността на дружествата: корпоративно управление и реструктуриране, специфични търговски договори (в т.ч. с международни партньори), банково финансиране и предоставяне на обезпечения, защита на интелектуална собственост, сделки с недвижими имоти, трудови правоотношения, процесуално представителство по дела.

Георги Събев, Калина Кавалджиева, Искра Нейчева, Янислава Чанкова-Дочева, Милена Колева

Назад