Опит

Процесуално представителство по дела във връзка с финансиране по европейски програми

Период на изпълнение: от ноември 2011 – продължава

Процесуално представителство на ДФ „Земеделие“, в качеството на Разплащателна агенция по Програма САПАРД и други програми на ЕС за подпомагане на земеделието и развитието на селските райони, както и по т.нар. Програма „Благотворителност“, по няколко съдебни дела, с цел защита на националния бюджет и бюджета на ЕС.

Георги Събев, Боряна Ботева, Невена Ангелова-Стоева, Мария Куцарова, Искра Нейчева, Христо Ненков

Назад